صاحب این قصر مجلل بابک زنجانی است؟ +ویدئو

ویدئوی زیر را همشهری آنلاین منتشر کرده است: 

{$sepehr_media_104520_400_300}