ویدئو| شرایط سخت بیمارستانی در غزه؛ مرگ اینجا حضور دارد
{$sepehr_media_101142_400_300}