خیانت ترکیه به مردم غزه لو رفت/ ارسال ۲۶۰ کشتی محموله به اسرائیل

متین جهان، روزنامه نگار ترکیه‌ای فهرستی از ۲۶۰ کشتی باری تجاری را منتشر کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، از زمان آغاز بمباران نوار غزه توسط اسرائیل، از ترکیه به سمت اسرائیل حرکت کرده اند.

وی نوشت: در اینجا لیستی از کشتی‌هایی است که در حالی که نسل‌کشی اسرائیل ادامه دارد، از ترکیه به اسرائیل رفتند. در حالی که من لیستی از این کشتی ها را منتشر می کنم، کشتی های جدید در حال اضافه شدن هستند. ما به طور متوسط روزانه ۷ کشتی به اسرائیل محموله می فرستادیم. دیروز ۱۳ کشتی دیگر فرستادیم. تا زمانی که دولت به تجارت با اسرائیل ادامه می دهد، ما نمی توانیم جنگ را به گردن طبقه کارگر عادی که قهوه می خرند، بیندازیم. آیا می دانید مالک کشتی رو-رو هاتای که در حال حاضر در بندر حیفا اسرائیل قرار دارد، کیست؟ ابراهیم گولر رئیس سابق و نامزد شهرداری از حزب حاکم. اگر چه ما به صورت شفاهی از فلسطین حمایت می کنیم و با نسل کشی غزه مخالفیم، اما در حقیقت با ۲۷۲ کشتی به اسرائیل خدمات لجستیکی ارائه می دهیم.