ريزش وحشتناك شاخص‌ها در بورس خبرساز شد

امروز از ابتدای معاملات عرضه‌ها نسبت به روز گذشته افزایش یافته بود و این عرضه‌ها در گروه بانکی پر قدرت‌تر بود.

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی مواجه شد و به سطح ۲ میلیون و ۴۸ هزار واحدی رسید.

شاخص کل هم وزن نیز در پایان معاملات امروز با ثبات ماند و تغییری تجربه نکرد. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

حقیقی‌ها در پایان معاملات امروز ۱۳۷ میلیارد تومان پول از بورس خارج کردند. تعداد نماد‌های مثبت ۲۴۹ نماد و تعداد نماد‌های منفی ۵۴۷ نماد بوده است. یعنی ۶۸ درصد نماد‌ها سرخ پوش بودند.

سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز در پایان معاملات به ۲۵ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها به ۲۰.۸ میلیون تومان رسید.