حمله مداح مشهور به ظریف در آنتن زنده تلویزیون! +ویدئو