ویدیویی شگفت‌انگیز از تعقیب شفق قطبی با هواپیما
{$sepehr_media_98213_400_300}