تصویر کوپن ارزاق شهری و روستایی، ۴۰ سال پیش

به گزارش اطلاعات آنلاین، ۴۰ سال پیش برای چهارمین دوره،‏ ستاد بسیج اقتصادی توزیع کوپن‌های شهری، روستایی و عشایری را آغاز کرد. روزنامه اطلاعات ۲۳ آبان ۱۳۶۲ در گفت‌وگویی جزئیات توزیع کالابرگ‌های دوره چهارم را اطلاع رسانی کرد. این کوپن ها توسط بانک توزیع می شده و برای دریافت ده تومان دریافت می شده است.

برداشت چهارم کوپن‌های ارزاق در ۴۰ سال پیش + گزارش