مدرک تحصیلی رئیس سازمان سینمایی مسئله ساز شد +عکس

سینما مثبت نوشت: محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی و تهیه کننده سینما و تلویزیون یکی از افرادی است که در حیطه سینما با پیشوند دکتر خطاب می‌شود و با وجود هشدارها و نقدهای دلسوزان رسانه‌ای، همچنان به بهره گیری از این عبارت تمایل نشان می‌دهد و مدیر روابط عمومی وی نیز نه تنها اقدامی اصلاحی در این زمینه انجام نمی‌دهد بلکه سهوا یا عمدا تصاویر حاوی عبارت «دکتر خزاعی» را در رسانه رسمی این سازمان و دیگر رسانه‌ها منتشر می‌کند. 

خزاعی دارای مدرک فوق دیپلم هنرستان است و در دانشرای تربیت معلم تحصیل کرده و به عنوان رسمی در آموزش پرورش شهرستان پاکدشت در شرق تهران نیز فعالیت کرده است. خزاعی دارای نشان درجه یک هنری است که مدرکی معادل دکترا تلقی می‌شود که از سوی وزارت ارشاد به هنرمندان دارای سابقه طولانی اعطا می‌گردد. این مدرک صرفا ارزش استخدامی دارد و برای حقوق و مزایا است. به عبارت دیگر خزاعی در حال حاضر حقوق فردی با مدرک دکتری را می‌گیرد.مدرک تحصیلی رئیس سازمان سینمایی خبرساز شد +عکس