تصویری از تجمع صاحبان خودرو‌های توقیفی به دلیل بی حجابی خبرساز شد