ویدئو| جو بایدن خودش را سوژه کرد!

جو بايدن رئیس جمهور آمریکا در واكنش به زمين خوردن يكي از هواردانش به شوخی گفت: می‌خواهم رسانه‌های بدانند کسی که افتاد من نبودم.