بحران نمایندگی‌های ایران خودرو ۴۰ سال قبل +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، کمبود نظارت بر عرضه خدمات و لوازدم یدکی در نمایندگی‌های ایران خودرو در شهرستان‌ها باعث تغییراتی در مدیریت و نحوه نظارت بر نمایندگی‌ها شد. روزنامه اطلاعات ۲۲ آبان ۱۳۶۲ در صفحه حوادث از خلع ید دو نمایندگی ایران خودرو در کرمان خبر داده و در صفحه‌ای دیگر از تغییر مدیریت نمایندگی ایران خودرو در اراک آگهی منتشر کرد. خبر و آگهی را بخوانید.

بحران نمایندگی‌های ایران خودور در شهرستان‌ها+ آگهی