ویدئو| خلبان اسرائیلی از تاریکخانه صهیونیست ها پرده برداشت

یوناتان شاپیرو خلبان اخراجی اسرائیلی گفت: دولت و فرماندهان نظامی من، جنایتکاران جنگی هستند. از لحاظ روانی بسیار دشوار است، اما وقتی می‌فهمید که بخشی از یک سازمان تروریستی هستید، باید «نه» بگویید!

وی گفت: باید عواقب مخالفت با صهیونیسم را در نظر بگیرید، من از تمام شرکت‌هایی که در اسرائیل کار می‌کردم اخراج شدم.

{$sepehr_media_97051_400_300}