مجری شبکه ۳ وزیر دولت را به باد تمسخر گرفت +عکس

محمدرضا باقری نوشت: ٢٠ هزار کلاس درس معلم ندارد، آنوقت باید قربون صدقه وزیر هم برویم که وای دیدی چکار کرد، دانش آموزان و مسئولان را جابجا کرد که آفتاب بچه‌ها را اذیت نکند.

مجری شبکه ۳ وزیر دولت را به باد تمسخر گرفت +عکس