اقدامات مشکوک امنیتی مهاجران غیرقانونی افغان در ایران؛ آن‌ها گستاخ‌تر شده‌اند!

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون تحلیل هفته نوشت؛

سفر یک هیات اقتصادی از طالبان به تهران و موضوع امتیازات مهمی که بعد از استقرار طالبان به عنوان حاکمان افغانستان به این گروه تروریستی داده شده، بدون آنکه مسئولان توانسته باشند قطره‌ای از حقابه هیرمند را به سیستان تشنه برسانند، از عجایب روزگار است. طالبانی که مثل روز مشخص است روی کار آمدنش در افغانستان حاصل تبانی با آمریکا بود، اکنون با آغوش باز برخی‌ها روبرو می‌شود و از این پس حق دارند گستاخ‌تر عمل کنند!

با کمال تاسف انسان نمی‌داند این درد را به کجا ببرد که در موضوع افغانستان از هر زاویه‌ای که نگاه می‌شود، جز خسارت حاصلی نداشته‌ایم. موج هجوم پناهجویان غیرقانونی و اقدامات مشکوک امنیتی آنها در ایران و مثلث شوم قاچاق سوخت و دارو از ایران و روانه کردن مواد مخدر به کشور، از اقداماتی است که غیرت جانانه‌ای را در مدیریت کشور می‌طلبد که متاسفانه تاکنون به ظهور نرسیده است.