ورود متفاوت ملکه اردن به جنگ غزه: این یک کوته‌بینی است

اهم صحبت‌های ملکه اردن به شرح زیر است: خواست اسرائیل برای حذف حماس در غزه «کوته‌بینی» است. ریشه این درگیری در اشغال غیرقانونی است.

آنچه می‌بینید یکی از وحشتناک‌‏ترین لحظات تاریخ مدرن است

 اگر به ریشه‌ها پرداخته نشود، از زیر ساختمان‌های منهدم شده، گروه «مصصم‌تر و با انگیزه‌تری» برمی‌خیزد تا آنچه حماس انجام داد را دنبال کند.

ورود متفاوت ملکه اردن به جنگ غزه +عکس