کیسه ابزار «یاسمین مقبلی» در راهپیمایی فضایی گم شد!

در جریان راهپیمایی فضایی اخیر «یاسمین مقبلی» و «لورال اوهارا» در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS)، فضانوردان ناخواسته یک کیسه حاوی ابزار‌های خود را گم کردند. در ادامه، کنترلر‌های پرواز با دوربین‌های ایستگاه این کیسه را پیدا کردند و، چون خطری برای ISS ایجاد نمی‌کرد، اقدام دیگری برای بازیابی آن انجام نشد.