ویدئو| تنها چیزی که از یک منطقه مسکونی بعد از بمباران باقی ماند!
{$sepehr_media_92687_400_300}