تذکر آیت‌الله مکارم شیرازی به دولت درباره وضع زندگی مردم

روزنامه اطلاعات نوشت: آیت الله مکارم شیرازی در دیدار سید محمد آقامیری استاندار قم با تشکر از پیگیری های ایشان برای به نتیجه رساندن پروژه های استانی و شهری اظهار داشتند: مردم انتظار دارند که این پروژه ها ی منوریل و فرودگاه هر چه زودتر به سرانجام برسد.

البته مردم نسبت به اینکه دربارۀ سفره شان گامی برداشته شده  است یا خیر  نیز از دولتمردان انتظار دارند. اگر قیمت مایحتاج ضروری و اقلام خوراکی مردم، کاهشی شده، مردم راضی می شوند، اما اگر افزایشی باشد، مثل زمزمۀ گرانی نان، در این صورت حرکت معکوس شده است.
 
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخِ استاندار که ما طبق خواست شما و دیگر مراجع عمل می کنیم، تصریح کردند: خواست ما، خواست مردم است. خواست مردم هم این است که در زندگیشان تغییری حاصل شود.