ظریف: اسرائیل با حمله زمینی به غزه به تله دشواری می‌افتد +ویدئو

ظریف گفت: اگر حمله زمینی صورت گیرد. اسرائیل وارد تله ای می شود که فرار از آن برای او دشوارتر است. 

وی گفت: اسرائیل وارد سرزمین غزه شود با مقاومت بیشتر مردم مواجه می شود. حضور در سرزمین مردم سبب شکل گیری مقاومت می شود. 

{$sepehr_media_90563_400_300}