مرد قبرسی با ۳۱۹ لیوان روی سر رقصید و به گینس پیوست +عکس

این مرد قبرسی با نگه‌داشتن ۳۱۹ لیوان شیشه‌ای روی سرش، به رقصیدن پرداخت و رکورد تازه‌ای را در این زمینه در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت رساند.مرد قبرسی با 319 لیوان روی سر رقصید و به گینس پیوست +عکس