ویدئو| آبروریزی جدید برای اسرائیل در سازمان ملل
{$sepehr_media_89931_400_300}