ببینید چطور هواپیمای اسرائیلی این خانه و آدم‌هایش را بمباران کرد +ویدئو
{$sepehr_media_88765_400_300}