واکنش تند سفارت دانمارک در تهران به شعارنویسی‌ها علیه اسرائیل +تصاویر

صفحه سفارت دانمارک در تهران در اینستاگرام از شعارنویسی ضداسراییلی روی دیوارهای این سفارت خبر داد و عکس های آن را منتشر کرد.

سفارت دانمارک شعارنویسی ها را کار "خرابکاران" دانسته است.

یکی از شعارها، علیه دولت دانمارک است. شعار  "شریک قاتل" یکی از این شعارهاست. 
شعار اصلی نوشته شده روی دیوار سفارت دانمارک،  مرگ بر اسرائیل است.

صفحه سفارت دانمارک در تهران نوشته است:"خرابکاران امروز صبح به سفارت آمدند. نتیجه کارشان را در عکس ها مشاهده می نمایید.  تاسف آور است."واکنش تند سفارت دانمارک در تهران به شعارنویسی‌ها علیه اسرائیل +تصاویر

واکنش تند سفارت دانمارک در تهران به شعارنویسی‌ها علیه اسرائیل +تصاویر

 

واکنش تند سفارت دانمارک در تهران به شعارنویسی‌ها علیه اسرائیل +تصاویر