عکس شگفت‌انگیز ناسا از سحابی کارینا به وسعت ۳۰۰ سال نوری

سحابی بزرگ کارینا منزلگاه ستارگان عجیب و سحابی‌های معروف است. این منطقه‌ عظیم ستاره‌زایی به‌دلیل اینکه در صورت فلکی کارینا واقع شده، همین نام را به خود گرفته است. سحابی کارینا بزرگ‌تر و درخشان‌تر از سحابی بزرگ جبار (شکارچی) است، اما چون در نیم‌کره جنوبی آسمان واقع شده و بیشتر جمعیت زمین ساکن نیم‌کره شمالی هستند، کمتر شناخته شده است.

در پایین سمت چپ تصویر، سحابی «گابریلا میسترال» (Gabriela Mistral Nebula) شامل یک سحابی گسیلشی از گاز برافروخته (IC 2599) پیرامون خوشه‌ ستاره‌ای باز کوچک (NGC 3324) است. در بالای مرکز تصویر، خوشه‌ ستاره‌ای بزرگ‌تر NGC 3293 و در سمت راست آن سحابی گسیلشی Loden 153 دیده می‌شوند.

عکس شگفت‌انگیز ناسا از سحابی کارینا به وسعت ۳۰۰ سال نوری

سحابی carina 
فاصله از زمین 7500 سال نوری.
وسعت: 300 سال نوری.