انتقام خون خبرنگار شهید توسط حزب‌الله گرفته شد

روزنامه فرهیختگان بیانیه مقاومت لبنان را به شرح زیر منتشر کرد:
در پاسخ به تیراندازی و هدف قرار دادن خبرنگاران و غیر نظامیان که در نزدیکی پایگاه العباد از سوی رژیم صهیونیستی روی داد و به شهادت یک جوان لبنانی(عبدالله ربیع البقاعی) منجر شد، رزمندگان مقاومت، نیروهای پیاده اسرائیلی در نزدیکی پادگان برانیت را هدف قرار دادند که کشته و زخمی‌هایی در میان دشمن بر جای گذاشت.