مذاکره و پیشنهاد ویژه ظریف به صدام +عکس تاریخی

به گزارش اطلاعات آنلاین، به رغم گذشت ۵ سال از پایان جنگ ایران و عراق دو طرف مسائل حل نشده چندانی داشتند. روزنامه اطلاعات ۲۸ مهر ۱۳۷۲ از ارائه پیشنهادات طرف ایرانی به عراق برای بازگشت اسراء خبر داده همچنین تعداد هواپیما‌های غیر نظامی عراقی موجود در ایران نیز از مسائل مناقشه انگیز ذکر شده است. خبر را بخوانید و عکسی از دیدار محمد جواد ظریف صدام حسین را تماشا کنید.

ظریف برای بازگشت اسرا، به عراق پیشنهاد داد + عکس و خبر