تلخ‌ترین و گویاترین سند از نسل‌کشی اسرائیل در غزه +عکس

یک خانواده فلسطینی ۲۱ نفره - از کوچک تا بزرگ، همه در یک لحظه، از ثبت احوال پاک شدند. نام خانوادگی‌ای که دیگر وجود ندارد!

تلخ‌ترین و گویاترین سند از نسل کشی اسرائیل در غزه +عکس