حمایت سرمربی پرسپولیس از مردم مظلوم غزه +عکس

حمایت سرمربی پرسپولیس از مردم مظلوم غزه +عکس