متن حزن‌انگیزی که همسر اول داریوش مهرجویی منتشر کرد

«از همه فامیلان،دوستان، آشنایان و دوستداران مهرجویی که پیام های مهر آمیز و تسلیت فرستادند صمیمانه تشکر میکنم. چه پایان تلخی، چه مرگ غمباری و ناشایسته برای داریوش و وحیده... در آستانه پیری هستم و هنوز از نبود مادر و پدرم رنج میبرم... وای به حال مریم، صفا و مونا... مونای کوچولو...چطور یک شبه بچه یتیم شد...»