ویدئوی هولناک از پودر شدن دو مجتمع ساختمانی در ۸ ثانیه!
{$sepehr_media_85437_400_300}