چرا وزیر آموزش و پرورش آمار‌ها را کتمان می‌کند؟ +ویدئو

مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: متاسفانه آموزش و پرورش مسائل خود را کتمان می کند. وزیر مربوطه درباره کمبود معلم در مدارس ابتدا که این موضوع را نفی کرد اما بعد وعده داد که چند روزه حل می کند.

وی گفت: آموزش و پرورش آمارها را کتمان می کند.

{$sepehr_media_85331_400_300}