احمدی‌نژاد چه زمانی زهرش را خواهد ریخت؟

احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل حزب جامعه اسلامی اصناف و بازار درباره احمدی‌نژاد هشدار داد و  گفت: این آقا امروز ممکن است صدایش در نیاید، ولی من احتمال قوی می‌دهم که او بالاخره آدم بیگانگان است و اینکه چه زمانی زهرش را به نظام خواهد ریخت، هنوز معلوم نیست، ولی ما نگذاریم.ما بعضی مواقع افراد را رها می‌کنیم و موقعی می‌خواهیم به حسابشان برسیم که کلی برای ما مشکل ایجاد کرده‌اند. من به جد از دستگاه قضا می‌خواهم قبل از اینکه به آن مرحله برسد، با او تسویه حساب کنند.