شاه و ثریا به اصفهان رفتند، ۳بازیگر دستگیر شدند +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، محمدرضا پهلوی و ثریا بختیاری ۲۳ مهر ۱۳۳۲ راهی اصفهان شدند. روزنامه اطلاعات در گزارشی از استقبال مردم اصفهان از آذین بندی شهر و برپایی طاق نصرت در معابر نوشت. در کنار این گزارش در صفحه دیگر از دستگیری چند بازیگر و تعطیلی تماشاخانه معروف این شهر یعنی سپاهان خبر داده شد. خبر‌ها را بخوانید و عکسی از بازیگران تماشاخانه سپاهان در همان سال‌ها تماشا کنید.

شاه و ثریا به اصفهان رفتند، اما بازیگران را گرفتند + عکس

شاه و ثریا به اصفهان رفتند، اما بازیگران را گرفتند + عکس

شاه و ثریا به اصفهان رفتند، اما بازیگران را گرفتند + عکس

شاه و ثریا به اصفهان رفتند، اما بازیگران را گرفتند + عکس