ویدئو| لحظه فرود اضطراری یک هواپیما وسط بزرگراه
{$sepehr_media_83253_400_300}