صدای ۳ انفجار در اطراف شهرک مرزی لبنان شنیده شد

ایسنا نوشت: خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای سه انفجار در مجاورت شهرک ضهیره لبنان در مرز با فلسطین اشغالی خبر داد. وی همچنین از پرواز هواپیماهای نظامی رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه مرزی ناقوره لبنان با اراضی اشغالی خبر داد.