ادعای جنجالی درباره نقش روسیه در جنگ حماس و اسرائیل +عکس

پارسایی نماینده سابق مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ‏شواهد نشان می دهد جنگ ‎حماس و ‎اسرائیل به نفع ‎روسیه و شاید به خواست این کشور بوده است.
جنگ برنده ی مطلق ندارد.
اما این جنگ جبهه ای دیگر برای درگیر کردن کشورهای حامی اوکراین گشود تا شاید روسیه نفسی تازه کند!
منافع ملی ‎ایران ما با تجربه ی تلخ جنگ ۸ ساله عدم دخالت در این جنگ است.ادعای جنجالی درباره نقش روسیه در جنگ حماس و اسرائیل +عکس