این گروه از نمایندگان ۸ سال در مجلس می‌مانند

تسنیم نوشت: قانون انتخابات مجلس خبرگان ‌رهبرى که در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵ تصویب شده بود ابلاغ شد.

قانون انتخابات مجلس خبرگان ‌رهبرى در اجلاسیه دوازدهم دوره پنجم این مجلس به تصویب رسیده بود اعلام شد

براساس ماده یک قانون جدید تعداد نمایندگان تفاوتی با دوره قبل ندارد و ۸۸ نفر هستند و ماده ۲ هرگونه افزايش تعداد نمايندگان خبرگان را منوط به بررسى‌هاى لازم و مصالح ملى می‌داند

براساس ماده ۳، خبرگان براى مدت ۸ سال انتخاب مى‌شوند و حداقل ۶ ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد

همچنین طرح تجميع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با يكى از انتخابات عمومى كشور به تشخيص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى شود