ویدئوی دلهر‌ه‌آور از انفجار ۵ تن مواد منفجره برای آزادراه شمالی کرج
{$sepehr_media_82049_400_300}