ویدئویی عجیب از داخل قطاری که با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در حرکت است!
{$sepehr_media_81327_400_300}