هواداران حماس در تورنتو در حال جشن و پایکوبی +ویدئو