صحنه‌هایی از شکار غافلگیرانه تانک‌های اسرائیلی را ببینید
{$sepehr_media_80264_400_300}