وقتی ارتش با تانک وارد دانشگاه شد! +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سرکوب شدید بعد از کودتای ۲۸ مرداد با سرکوب شدید روبرو شد. روزنامه اطلاعات ۱۶ مهر ۱۳۳۲ از اعتراضات و سرکوب دانشجویان دانشگاه تهران گزارش داد.

دانشگاه زیر بار نرفت، ۱۰۰ نفر بازداشت شدند + عکس و گزارش

دانشگاه زیر بار نرفت، ۱۰۰ نفر بازداشت شدند + عکس و گزارش

دانشگاه زیر بار نرفت، ۱۰۰ نفر بازداشت شدند + عکس و گزارش