چرا سفره معیشت مردم بزرگ و بهتر نمی‌شود؟

آرمان ملی نوشت: با وجود آمار منتشره رشد اقتصادی، روند منفی رشد اقتصادی طی سالیان اخیر به‌قدری شدید بوده که رفاه مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، هرچند تغییراتی نامحسوسی در سالیان اخیر به‌وقوع پیوسته است که به گفته کارشناسان می‌توان امیدوار بود که در صورت استمرار نرخ تورم ثابت یا کاهشی شود.

از سوی دیگر گروهی از صاحبنظران یکی از سوالات پرتکرار مردم را این می‌دانند که چرا رشد اقتصادی تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نمی‌کند؟ آیا این مساله نشان از رشد بی‌کیفیت اقتصادی دارد؟ این صاحبنظران معتقدند؛ رشد اقتصادی ناشی از فعالیت بنگاه‌ها بیشتر در سایه افزایش صادرات اتفاق می‌افتد.

در نتیجه این رشد نه کمکی به ایجاد اشتغال می‌کند و نه سرریز شدن فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها به سمت معیشت مردم. از سوی دیگر سبقت تورم از قدرت خرید جامعه خود را در کاهش هزینه‌های مصرف خصوصی خانوار نشان می‌دهد. این موضوع نیز دلیل دیگری است که نشان می‌دهد رشد تولید کمکی به بهبود وضعیت رفاهی مردم نمی‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نفوذ برخی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه‌های تولیدی و اعطای امتیازات ویژه به برخی سیاسیون و گروه‌های قدرت، راه را بر مالکیت خصوصی در اقتصاد بسته و فضای رشد و توسعه در سایه فعالیت بخش خصوصی واقعی را محدودتر از گذشته کرده است. هرچند در برنامه هفتم توسعه اقتصادی دولت رشد اقتصادی 8 درصدی را در هر سال پیش‌بینی کرده است، اما سوال این است که آیا در چنین ساختاری می‌توان رشد بالا و با کیفیت اقتصادی ایجاد کرد؟