تصویر و متن پرحاشیه از محتوای عجیب یک کتاب درسی خبرساز شد +عکس

چند ثانیه نوشت: در کتاب‌های درسی کتاب زیست یک؛ بخش انسان و محیط امسال، دریاچه‌ی ارومیه پر از آب نمایش داده و به عنوان یک موفقیت ملی از آن یاد شده است! 

عکس پرحاشیه از محتوای عجیب یک کتاب درسی