توی صف اتوبوس واحد پیر شدیم! +تصاویر

به گزارش اطلاعات آنلاین، با بازگشایی مدارس صف ‌های طولانی مردم برای سوار شدن به اتوبوس‌‌های شرکت واحد در تهران بسیار چشمگیر بود. روزنامه اطلاعات در گزارشی که  ۱۰ مهر ۱۳۶۲ منتشر کرده، نظرات مردم و مدیر وقت شرکت واحد درباره وضع شرکت واحد را منعکس کرد. عکس‌ها را از ایستگاه پارک شهر تهران تماشا کنید و حرف مردم‏‏، نکات مهم گزارش و از سرنوشت اتوبوس‌های دو طبقه تهران بخوانید. سال ۶۲ آخرین روزهای اتوبوس دو طبقه بود.

در آخرین روزهای اتوبوسهای دوطبقه : در صف واحد پیر شدیم + عکس

در آخرین روزهای اتوبوسهای دوطبقه : در صف واحد پیر شدیم + عکس

در آخرین روزهای اتوبوسهای دوطبقه : در صف واحد پیر شدیم + عکس

در آخرین روزهای اتوبوسهای دوطبقه : در صف واحد پیر شدیم + عکس

در آخرین روزهای اتوبوسهای دوطبقه : در صف واحد پیر شدیم + عکس