یک سگ عشایری احساسات همه را برانگیخت! +فیلم

سگ عشایری بعد از این که صاحبانش از یک منطقه رفتند چندین ماه در مکانی آن ها حضور داشتند به انتظاراشان نشست. 

{$sepehr_media_76838_400_300}