پاسخ آیت‌الله سیستانی درباره دعا کردن به فارسی در نماز واجب

مبلغ نوشت: متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح ست:

پرسش: آیا خواندن دعا به فارسی در حالت سجده در نماز واجب ومستحبی اشکال ندارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
پرسش: آیا می شود در قنوت به زبان فارسی دعا کنیم؟
پاسخ: می توانید بعد از ذکر یا دعای عربی مثل صلوات، به فارسی نیز دعا کنید.