طالبان لایحه حجاب را در ۶ خط نوشت +عکس

وزارت امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر طالبان اطلاعیه ای درباره حجاب در شهر تاریخی بلخ منتشر و بر در و دیوار اماکن و معابر عمومی نصب کرد. 

طالبان در این اطلاعیه از زنان خواست تا حجاب اسلامی را به طور کامل و با داشتن روبند رعایت کنند. چون حجاب شرعی، امرالله متعال و رعایت کردن آن اطلاعات از امر اوست. همچنین امتیاز زنانا مسلمان اصیل است. نشان ایمان داری و خداترسی زنان است. طالبان لایحه حجاب را در 6 خط نوشت