یک سند از بی‌محلی چینی‌ها به ایران و ایرانی

مجید میرزایی یکی از فعالان فضای مجازی نوشت: تابلوهای خوش آمد گویی مسابقات آسیایی هانگژو جمله‌ی فارسی ندارد! کاش این موضوعات از طریق سفیران هر دو کشور پیگیری و اصلاح بشود! خیلی زشت است که در مسابقات آسیایی اثری از زبان فارسی در تابلوها نباشد.

یک سند از بی محلی چینی‌ها به ایران و ایرانی