عکس منتشرنشده از احمد شاملو +درخواست کمک برای هزینه درمان

به گزارش اطلاعات آنلاین، احمد شاملو به دنبال بیماری تومور نخاعی برای مداوا راهی فرانسه شد. روزنامه اطلاعات ۴ مهر ۱۳۵۲ طی خبری از کسالت و مراحل بیماری شاعر معاصر از مدیران فرهنگستان و دانشگاه خواست که برای کمک به بهبود احمد شاملو همت کنند. خبر را بخوانید و عکسی منتشر نشده از آرشیو موسسه اطلاعات از احمد شاملو را تماشا کنید.

درخواست کمک از فرهنگستان برای مداوای احمد شاملو + عکس منتشر نشده